Trainingen

Uw medewerkers hun interactie- en communicatievaardigheden laten ontwikkelen

U signaleert dat de vaardigheden van uw medewerkers nog niet op het niveau zijn dat nodig is voor de (veranderende) functie- of omgevingseisen.

Vanzelfsprekend wilt u hier in investeren om de organisatiedoelstellingen te halen. Met een training van Oskam Organisatieadvies, helpen wij uw medewerkers hun interactie- en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Al onze trainingen zijn maatwerk, tegelijkertijd is er overlap in vraagstukken. Hieronder de trainingen voor dergelijke vragen.

Trainingen die wij in company verzorgen zijn:

Hybrid learning: Uitdagende doelen, stapsgewijs realiseren

Een effectieve manier om medewerkers hun communicatievaardigheden te laten ontwikkelen

Hybrid learning is een mix van groepsgerichte training en individuele e-learning of coaching. Zo wordt het individueel leren op de werkplek afgewisseld met het samen met collega's oefenen van nieuw gedrag. We maken gebruik van onze assessment kennis en - werkvormen en ondersteunen zo het leren maximaal.

Leren op het werk door te ‘doen’, door te experimenteren. Wij zorgen voor modellen, handvatten en oefeningen die ‘dicht bij huis blijven’. Wij nodigen uit en stimuleren om nieuw gedrag in kleine stappen, actief toe passen op de werkvloer.

Dit levert de deelnemer een leuke leerervaring op in een veilige leeromgeving, met humor, lichtheid en scherpte. Als werkgever ziet u resultaat in ander gedrag van de deelnemers.

Ondersteun het leren ook na de training!

Mensen gaan nieuw/ander gedrag niet vertonen omdat 'het management het bedacht heeft'.

Ze gaan dit doen wanneer ze in hun werk merken - echt voelen - dat het loont om iets anders te doen. Omdat de klant anders weg blijft of omdat ze iets niet meer voor elkaar krijgen dat voorheen wel lukte.

Wij adviseren dan ook over wat u verder nog kunt doen om het gewenste gedrag in de organisatie te stimuleren. Denk hierbij aan:

 • Het organiseren van beloningsprincipes in het werk
 • Het anders verdelen van taken en verantwoordelijkheden
 • Coaching on the job door u zelf of door ons, vis-á-vis of middels e-coaching

Michael als trainer:
 • Vraagt door tot het leerdoel van de cursist duidelijk is;
 • Creëert een veilige sfeer waarin deelnemers zich serieus genomen worden;
 • Improviseert en zoekt werkvormen die aansluiten bij het leerdoel van de cursist;
 • Geeft opbouwende feedback
 • Krijgt zeer goede beoordeling door cursisten
 • En maakt dat ik mij als co-trainer een volwaardige partner voel.

Leo Spaans, Trainer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

Van uw medewerkers communicatie experts maken?
Onze trainingen helpen u daarbij

 • Een gedegen aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten
 • Praktisch advies over hoe u het beste het potentieel kunt ontsluiten

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoon (verplicht)