Trainingen

Uw medewerkers (online en offline) hun interactie- en communicatievaardigheden laten ontwikkelen

U signaleert dat de vaardigheden van uw medewerkers nog niet op het niveau zijn dat nodig is voor de (veranderende) functie- of omgevingseisen.

Vanzelfsprekend wilt u hier in investeren om de organisatiedoelstellingen te halen. Met een training van Oskam Organisatieadvies, helpen wij uw medewerkers hun interactie- en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Al onze trainingen zijn maatwerk, tegelijkertijd is er overlap in vraagstukken. Hieronder de trainingen voor dergelijke vragen. Sinds Covid19 weten wij dat wij veel van deze trainingen ook online kunnen verzorgen en dat deze een goed (leer)rendement opleveren!

Trainingen die wij in company verzorgen zijn:

Clean Language: de taal van aandacht, eigenaarschap waar het hoort

Een methode met een breed scala aan toepassingen die ruis in de communicatie helpt voorkomen

Oskam Organisatieadvies biedt Clean Language trainingen aan, waarin u de methodiek in haar pure vorm leert toepassen. Een krachtige aanvulling op de toolbox van elke coach en leidinggevende. Leer coachen met aanname vrije vragen en houd het eigenaarschap voor de oplossing echt bij de ander!

Ervaar ook de kracht van Clean Language in toegepaste vorm. Op maat gemaakte modules voor u en uw team. Maak samen de gewenste koers of wijze van samenwerken helder en leg deze vast in inspirerende beelden. Ontdek welke dingen u wellicht moet afleren!

Neem contact met ons op en laat ons weten wat u zou willen dat er gaat gebeuren in een (toegepaste) training of workshop Clean Language. Kijk ook eens op www.cleanlanguage.nl

Ondersteun het leren ook na de training!

Mensen gaan nieuw/ander gedrag niet vertonen omdat 'het management het bedacht heeft'.

Ze gaan dit doen wanneer ze in hun werk merken - echt voelen - dat het loont om iets anders te doen. Omdat de klant anders weg blijft of omdat ze iets niet meer voor elkaar krijgen dat voorheen wel lukte.

Wij adviseren dan ook over wat u verder nog kunt doen om het gewenste gedrag in de organisatie te stimuleren. Denk hierbij aan:

 • Het organiseren van beloningsprincipes in het werk
 • Het anders verdelen van taken en verantwoordelijkheden
 • Coaching on the job door u zelf of door ons, vis-á-vis of middels e-coaching

Michael als trainer:
 • Vraagt door tot het leerdoel van de cursist duidelijk is;
 • Creëert een veilige sfeer waarin deelnemers zich serieus genomen worden;
 • Improviseert en zoekt werkvormen die aansluiten bij het leerdoel van de cursist;
 • Geeft opbouwende feedback
 • Krijgt zeer goede beoordeling door cursisten
 • En maakt dat ik mij als co-trainer een volwaardige partner voel.

Leo Spaans, Trainer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

Van uw medewerkers communicatie experts maken?
Onze trainingen helpen u daarbij

 • Een gedegen aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten
 • Praktisch advies over hoe u het beste het potentieel kunt ontsluiten

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)